Welkom bij de Vierkante Tafel

Ondernemingsvereniging

De Vierkante Tafel

Een ondernemersvereniging

Leden wonen en/of werken in, of in de nabije omgeving van, Voorschoten. Het doel is om door middel van persoonlijk contact de zakelijke banden tussen de leden te versterken en daar waar mogelijk elkaar te intro­duceren en/of opdrachten te gunnen. Daar waar de bijeen­komsten in 2010 nog in huislijke kring plaats­vonden, worden de bijeenkomsten nu door de leden zelf georganiseerd op locatie naar keuze. Om de maand komen de leden hier bij elkaar om onder het genot van een hapje en drankje elkaar beter te leren kennen, elkaar te helpen en van elkaar te leren. Om een eenheid te vormen accepteren we slechts één vertegenwoordiger per branche.

Klein en overzichtelijk

De Vierkante Tafel wil een kleine en over­zichtelijke ondernemersvereniging blijven en kent een ledenstop bij ca. 12 leden. De Vierkante Tafel kent geen leeftijds­grens. Criterium is dat je zelfstandig ondernemer bent, of ten minste beslisser bent bij het vergeven, of aannemen van opdrachten. Intro­ductie vindt uitsluitend plaats via een bestaand lid door wie je voor­gedragen kunt worden bij een eerst volgende bijeenkomst. Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden.